יום חמישי, יוני 23, 2011

זמני התפילות בבית כנסת חב"ד


זמני התפילות
בבית הכנסת אהבת יוסף חב"ד
   U Milosrdnych 6 
SCHEDULE OF SERVICES
AT THE CHABAD SYNAGOGUE

***********************************************************************
תפילות ביום חול: Weekday services 

שחרית: יום א'- 8:00 Shacharit: Sun -
יום ב'- ו':7:45   Monday – Friday:
מנחה וערבית:: 16:45  Mincha and Arvit

יום שישי -  Friday night
קבלת שבת: Kabbalat Shabbat: 17:30


Shabbat - שבת   
Shacharit שחרית 10:00
followed by kiddush - ולאחריו קידוש     
מנחה אחרי הקידושMincha – after Kiddush    
Arvit and havdala   ערבית בצאת השבת

כולם מוזמנים!  
ALL ARE WELCOME

אין עירוב בפראג!
בבית הכנסת יש סידורים וטליתות.